Home O kurzoch

ONE Brain = Metóda 21. storočia

O našich kurzoch

 

Jednoduchou, ale veľmi účinnou metódou One Brain môžete uvoľniť depresívne účinky strachu a bolesti z minulosti.

Všetci, ktorých to zaujíma, sú vítaní aby sa zúčastnili našich kurzov, takže všetci môžu mať osobnú skúsenosť s touto jemnou, neinvazívnou, revolučnou, vedeckou metódou a môžu získať nové sily pre tvorivejší, plnší a šťastnejší život. Jedenásť základných kurzov Vás dovedie až na úroveň facilitátora.

I. Nástroje profesie

Uvádza základné techniky, s ktorými pracujeme: barometer správania, odblokovanie emocionálneho stresu, vekové regresie a testovanie čistého svalového obvodu.

(2 dni)

II. Zlepši uvedomenie učenia

Predstavuje systém, "Jednotného mozgu", detailne prepracovaný program na uvolnenie energetických blokov mozgu a tela, ktoré spôsobujú poruchy učenia v škole.

(3 dni)

II. Kód tela

Vysvetľuje Štruktúry/funkcie, aby nám umožnil pochopiť, ako naše rysy ovplyvňujú naše inštinktívne správanie a naše osobné systémy presvedčenia.

(4 dni)

IV. Jednotný mozog pre pokročilých

Prehlbuje znalosti One Brain v tom smere, ako nájsť a rozšíriť poznanie emocionálnych príčin dyslexie a defúznych techník uvoľňovania emocionálnych stresorov (príčin stresu).

(4 dni)

V. Hlasnejšie ako slová

Zvyšuje vlastné sebapoznanie, týkajúce sa našej inštiktívnej osobnosti a vedie nás prostredníctvom ďalších informácii v  štruktúrach a funkciách.

(4 dni)

VI. Štrukturálna neurológia

Završuje výuku základných techník používaných v Systéme Jednotného mozgu so zvláštnym dôrazom na esenciálnu energiu mozgu/tela.

(4 dni)

VII. Vzťahy v ohrození

Rozvíjajú seba-uvedomenie a oslobodzujú od nesprávneho chápania minulosti. Je to prvý z troch kurzov koncipovaných pre kandidátov na facilitátorov, aby im pomohol "byť lepším" osobne a vo vzťahoch.

(4 dni)

VIII. Telesné okruhy, bolesť a porozumenie

Zjednocuje princípy telesných činností so vzájomnou súčinnosťou svalov, mysli a pamäte.

(4 dni)

IX. Detstvo, sexualita a stárnutie

Je hlbokým prieskumom toho, ako prvých sedem rokov života ovplyvní zvyšok nášho života a ako môžeme zmeniť túto predlohu k lepšiemu.

(4 dni)

X. Dospievanie, zrelosť a láska

Skúma korene našich osobných aj profesionálny úspechov alebo zlyhaní, ktoré ovplyvnili naše skúsenosti z druhého a tretieho sedemročného cyklu života. Niektoré z tém: "posluhovanie", "pomsta" ...

XI. Facilitátorský kurz

 

XII. Chamtivosť, vina a boh

Tu sa ponoríme hlbšie do vrstiev nášho seba-popierania. Táto téma mieri ku koreňom ľahostajnosti, ktorá prispieva k chamtivosti, chamtivosť vedie k pocitom viny a vina nám odoberá osobnú zodpovednosť za všetko, čo sa deje v našom živote.

 

Kurzy je možné navštevovať len v uvedenom poradí, a pre každý z nich je bezpodmienečne nutné absolvovať predchádzajúci. Materiály pre jednotlivé kurzy nadväzujú na kurzy predchádzajúce.

Naviac sú organizované aj nadstavbové kurzy, napríklad: Štruktúry/Funkcie pre pokročilých (3 Dni), Päť tiel (4 dni), Tao barometra (3 dni) a mini kurzy, ktoré sú zamerané na konkrétny problém. Napríklad: Odblokovanie tvorivého písania, Odblokovania ESP, Najstaršie zvyky, najhoršia lož, Sexuálne očakávania, Hojnosť, Zneužitie, Alergie, atď.

Posledná úprava ( Piatok, 08 Január 2010 05:42 )